Lęk tłamsi miłość

Należy tu wspomnieć, że lęku jest mniej w naszym życiu tylko wtedy, kiedy podejmujemy wbrew niemu działania i nie czekamy, aż sam odejdzie.