Podróże do wnętrza siebie.

Psychoterapia to rozwój.

Można rozwijać się przy wsparciu terapeuty (pewnie szybciej), ale można też samodzielnie.

Warto rozwijać się całe życie.